Praktisk

 

Medlemsbetingelser

Medlemskontingent til gruppen betales to gange om året. I betaler via vores medlemssystem over nettet, når dit barn har været spejder i en periode.

Gruppens grupperåd bestemmer selv størrelsen af vores kontingent. En del af kontingentet går til vores korps, som udvikler og støtter spejderarbejdet og lederne inden for KFUM-spejderne. Noget af kontin­gen­tet anvendes bl.a. til de mærker og andre materialer, som bruges til spej­derne og spejdermøderne.

Derudover betaler spejderne for de ture og lejre, som de deltager i.

Spejderen er indmeldt, når indmeldel­ses­­­blanketten er afleveret til lederen.

Udmeldelse sker ved skriftlig besked til lederen – det kan ske på en mail.
Kontingentet dækker materialer, leje af lokaler, mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere
medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for
at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere.
Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.