Om KFUM-spejderne

 

Om KFUM-Spejderne

KFUM-spejderne udvikler den enkelte på alle områder: Fysisk, åndeligt, socialt, intel­lektuelt og følelse­s­mæssigt.

Vi er en del af en verdensom­spændende bevægelse med over 40 millioner med­lemmer i over 150 lande. I kan finde meget mere om KFUM-spejderne på hjemmesiden www.kfumspejderne.dk

Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe meningsfulde fællesskaber, som er attraktive for flere børn og unge.

Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og anerkendt for at gøre en forskel.

I Sct. Catharinae gruppe er alle ledere frivillige og ulønnede. Vi er ikke-parti-politisk og byder alle velkomne uanset oprindelse, sociale vilkår eller religion.

Vores formål at bidrage til, at børn og unge lærer at blive selvstændige, får en demokratisk livsholdning, tager medansvar og realiserer deres fulde potentiale.

Spejderbevægelsen er funderet på værdier, man også møder i kristendommen, men vi er ikke en missionerende forening.